2021-09-17 19:26:31

____________________________________________________________
SSSGZ logo

 

Nakon kratke pauze nastavljamo sa programom Odmorko tijekom školske godine.
Krećemo 25. rujna na bazenu Jelkovec, Iver i Zimskom plivalištu Mladost.
 
U sklopu sva tri bazena imamo program slobodnog plivanja te usavršavanja plivačkih tehnika.
 
BAZEN JELKOVEC
 
Slobodno plivanje od 12:00 - 15:00 sati, usavršavanje plivačkih tehnika od 13:00 do 14:00 sati
 
BAZEN IVER
 
Slobodno plivanje od 10:00 do 12:00 sati, usavršavanje plivačkih tehnika od 10:30 do 11:30 sati
 
ZIMSKO PLIVALIŠTE MLADOST
 
Slobodno plivanje od 14:00 do 17:00 sati, usavršavanje plivačkih tehnika od 15:30 do 16:30 sati
 
 
Odmorko pozdravi!
 
 

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb