2021-05-06 14:32:08

____________________________________________________________ ODMORKO NA SLJEMENU

Školski sportski savez Grada Zagreba organizira program "Odmorko na Sljemenu" za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba.

 


Program je organiziran subotama od 22. svibnja do 12. lipnja (4 izleta). 
 Maksimalan broj učenika po jednom izletu je 30 te su za svaki izlet potrebne prethodne prijave preko mrežne stranice Saveza.
 


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb