2021-04-21 12:35:32

Proljetni prazici

Proveo sam praznike u hrvatskoj, doma. Bilo mi je super i zabavno. slavio sam uskrs i bilo je zabavno.<Ovu sliku sam stavio jel nisam znao što bih drugo mogao.

Proveo sam praznike doma, kao i uskrs, bilo je lijepo i zabavno!


Osnovna ╣kola Dragutina TadijanoviŠa Zagreb